Üyelik Sözleşmesi

1.TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta KAMEX TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra “www.markampink.com” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Üyelik Kayıt Formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Google, Facebook, Twitter, Instagram v.b.) aracılığıyla https://www.markampink.com adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web sitelerini kapsayan siteler üzerinden www.markampink.com sistemi üyesi (bundan sonra “KULLANICI” ya da “ÜYE” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

 

2.KONU

2.1. Üyelik Sözleşmesinin konusu, Web Sitesi üzerinden sunulan Hizmetlerin, bu Hizmetlerden yararlanma şartlarının ve KULLANICI ile www.markampink.com’nın hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

2.2. Üyelik Sözleşmesi, KULLANICI’ların kayıt esnasında ”Üyelik Sözleşmesini okudum ve tüm şartlarıyla kabul ediyorum” yazısının ve/veya benzeri ibarenin yanındaki kutuyu veya bölümü işaretlemek suretiyle Üyelik Sözleşmesini onaylaması ve KULLANICI’ların onayının www.markampink.com tarafından kabulü anında yürürlüğe girer.

2.3. Web Sitesine KULLANICI olarak kayıt yapılabilmesi ve bu sözleşme maddelerinin hüküm doğurabilmesi için, üyeliklerin önceden iptal edilmemiş ya da www.markampink.com tarafından reddedilmemiş olması gerekir. KULLANICI üyeliğinin daha önceden herhangi bir nedenle iptal edilmiş olması halinde Üyelik Sözleşmesinin onaylanması üyelik sonucunu doğurmayacaktır.

 

TANIMLAR

Hizmet: Web Sitesini, Web Sitesi üzerinden KULLANICI’ya sunulan her türlü bilgi, ürün, tedarik, kampanya ve sair içerikleri kapsayan hizmetleri ve www.markampink.com tarafından zaman zaman Web Sitesine dahil edilecek ek hizmetleri ifade eder.

İçerik: Tüm hakları www.markampink.com’e ait olan ve Web Sitesine www.markampink.com tarafından eklenen ve/veya KULLANICI tarafından Web Sitesi’ne yerleştirilmek suretiyle, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şekilde, www.markampink.com’e en geniş şekliyle faydalanma ve faydalandırma hakları ile kullanma ve kullandırma hakları verilmiş olan yazı, grafik, görüntü, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve işitsel içeriklerin bütünüdür.

Kampanya: Web Sitesi üzerinden www.markampink.com’nın belirlediği çeşitli Hizmetler ve Ürünler ile ilgili olarak, KULLANICI’ların bu Hizmetler ve Ürünlerden satışa sunulduğu bedelleri üzerinden indirimli şekilde ve/veya ücretsiz olarak yararlanmasını sağlamak amacıyla yapılan faaliyetlerdir. www.markampink.com, kampanyaların kapsamını istediği zaman ve istediği şekilde değiştirebilir, ilgili Kampanyayı istediği tarihte ve şekilde sonlandırabilir ve her türden Kampanyayı ücretli olarak sunabilme hakkını saklı tutar. Kampanyalar yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir. Kampanyanın farklı ülkelerde geçerli olabilmesi için bu hususun www.markampink.com tarafından yazılı olarak ayrıca ve açıkça belirtilmiş olmalıdır.

Ürün: www.markampink.com’nın mağazalarında satışa sunduğu her neviden ürünler veya sair mallardır.

Üye ya da KULLANICI: Kişisel bilgilerini Web Sitesindeki ilgili alanlara girmek ve kayıt esnasında ”Üyelik Sözleşmesini okudum ve tüm şartlarıyla kabul ediyorum” ibaresinin ve/veya benzeri ibarenin yanındaki kutucuğu işaretlemek suretiyle Üyelik Sözleşmesini onaylayıp Web Sitesine kayıt olan gerçek kişidir.

Web Sitesi/Site: www.markampink.com tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan site anlamında olup aksi www.markampink.com tarafından belirtilmediği müddetçe www.markampink.com adresidir.

 

    BAŞVURU VE ÜYELİK

4.1. KULLANICI, KULLANICI Kayıt Formu veya sosyal medya ağları üyeliği (Google, Facebook, Twitter, Pinterest ve benzerleri) aracılığıyla kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup, GSM numarasını onayladıktan sonra, şifresini girerek, işbu Sözleşmede bulunan ve internet sitesinde yayınlanan Koşullar dâhilinde www.markampink.com sistemine üye olabilir.

4.2. Her KULLANICI, kendisinin belirleyeceği bir “KULLANICI Adı” veya e-posta adresi ile “Şifre”ye sahip olur. “KULLANICI adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi KULLANICI’ya özeldir ve aynı KULLANICI adı farklı KULLANICI’lara verilmez. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla KULLANICI’nın sorumluluğundadır ve www.markampink.com şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.

4.3. KULLANICI, www.markampink.com sistemi üzerinde oluşturulmuş her bir KULLANICI adı için yalnızca bir adet e-posta tanımlayabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştiremeyeceğini, yeni bir e-posta adresinin ancak www.markampink.com üzerinde yeni bir KULLANICI oluşturulması halinde tanımlayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. KULLANICI, www.markampink.com Platformu üzerinde kullandığı bilgilerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait bilgilerin kullanılmasından KULLANICI sorumlu olup kesinlikle www.markampink.com sorumlu tutulamaz. Başkasına ait bilgilerin kullanılmasından veya gerçeğe aykırı bilgi beyan etmekten doğabilecek her türlü maddi veya manevi zarar KULLANICI’ya aittir.  

4.5. KULLANICI, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. KULLANICI, bilgilerini her zaman İnternet Sitesi aracılığıyla güncelleyebilir. Bilgilerin güncel olmaması veya gerçeğe uygun olmaması kaynaklanacak her türlü sorumluluk KULLANICI’ya aittir.

 

5.WEB SİTESİNE ERİŞİM VE HİZMETTEN FAYDALANMA

5.1. KULLANICI, www.markampink.com sistemine üye olduktan ve GSM numarasını onayladıktan sonra, şifresini girerek, işbu Sözleşme ve internet sitesinde yayınlanan Koşullar dahilinde İnternet Sitesini kullanmaya başlayabilir.

5.2. KULLANICI, Uygulama/İnternet Sitesi üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan alışverişlerin kişisel kullanım ve tüketim amaçlı olarak son KULLANICI’ya yapıldığını, tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

5.3. www.markampink.com’nın sunduğu hizmetten yararlanan KULLANICI, www.markampink.com Platformunu hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Uygulama /İnternet Sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. KULLANICI’nın Uygulama/İnternet Sitesi aracılığıyla ve/veya dahilinde, KULLANICI Sözleşmesi ve Koşullara ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle www.markampink.com doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.4. www.markampink.com, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli tüm özeni gösterecektir.

5.5. KULLANICI’ya www.markampink.com sistemi üzerinden gösterilen teslim süresi, kargo şirketi tarafından www.markampink.com’ya bildirilen tahmini ve bağlayıcı olmayan bir süredir. Ürünün hedeflenen süre içerisinde teslim edilememesinden www.markampink.com sorumlu tutulamaz.

5.6. www.markampink.com, KULLANICI’larını indirimler ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile www.markampink.com sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ve SMS ile haberdar edebilecektir. Ayrıca www.markampink.com KULLANICI’larına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere KULLANICI’ların www.markampink.com sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.

5.7. KULLANICI’nın www.markampink.com sistemini kullandığı cihazını kaybetmesi veya cihazın çalınması halinde, 3. Kişiler İnternet Sitesinde tanımlı kart bilgilerine erişemez. Ancak KULLANICI’nın www.markampink.com’ya bildirimde bulunması ve kartın kullanımına son verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üçüncü kişiler www.markampink.com sistemini kullanarak www.markampink.com siparişi ödemesi yapmaya devam edebilirler. Böyle bir durumdan www.markampink.com sorumlu tutulamaz.

5.8. Ürün, KULLANICI’nın sipariş verirken bildirdiği adrese teslim edilir, sonradan adres değiştirilemez. KULLANICI ya da belirlediği KULLANICI’nın teslimat adresinde bulunmaması, teslim almaması veya hatalı adres bildirilmesi durumunda www.markampink.com, hiçbir sorumluluk kabul etmez, bu durumda www.markampink.com, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Bu nedenle, KULLANICI’nın Ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürünün KULLANICI’nın kusurundan dolayı beklemiş olması ve/veya Ürünün teslim edilememesi nedeniyle www.markampink.com’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de KULLANICI’ya aittir. www.markampink.com, bu durumu suistimal eden KULLANICI’ya hizmet vermeyi durdurabilir.

5.9. www.markampink.com, KULLANICI’dan kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda yükümlülüklerini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

5.10. www.markampink.com yalnızca KULLANICI’dan kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin KULLANICI’nın evde olmaması, yanlış adres bilgisi vermesi, siparişi teslim almaması gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar.

5.11. İnternet Sitesi üzerinden verilen siparişlerde, ürünün teslimatı sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. www.markampink.com, ilgili ürünlerin KULLANICI’ya teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin İnternet Sitesinde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmeyebilir.

5.12. www.markampink.com, Platformun tam ve gereği gibi çalışabilmesi için platformda her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu amaçla www.markampink.com, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir, Sözleşmenin mevcut maddelerinde ve internet sitesinde yayınlanan Koşullarda değişiklikler yapabilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

5.13. www.markampink.com üyelik gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda KULLANICI’nın Sözleşmeyi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.

5.14. www.markampink.com, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

 

    KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. KULLANICI, www.markampink.com sistemi aracılığıyla www.markampink.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (KULLANICI ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder. Kredi kartıyla da diğer ödeme araçlarına ilişkin bilgileri 3. kişiler ile paylaşmamak, bu bilgileri 3. kişiler tarafından kullanılan www.markampink.com Platformunda tanımlamamak KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

6.2. KULLANICI, Uygulama/İnternet Sitesi üzerinden Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca, tütün mamulleri ve alkollü içecek satışının yapılmadığını, yasaklı ürünlerin satışının asla gerçekleşmeyeceğini ve www.markampink.com vasıtası ile bunları temine yönelik herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

6.3. KULLANICI; tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte KULLANICI adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. KULLANICI, www.markampink.com’da sunulan hizmetlere www.markampink.com tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda www.markampink.com‘nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. KULLANICI verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü www.markampink.com kesinlikle sorumlu tutulmayacaktır.

6.6. KULLANICI, Web Sitesi’ni kullandığı sürece Üyelik Sözleşmesi’ne, genel kabul gören ahlak kurallarına ve yürürlükteki mevzuata uymayı kabul eder. Web Sitesinde suç işlenmesi ve/veya hukuka aykırı fiillerde bulunulması halinde sorumluluk tamamen KULLANICI’ya aittir. KULLANICI’nın hareketlerinden doğan hukuki sorunlar veya taleplerden www.markampink.com sorumlu değildir. KULLANICI’ların Web Sitesini, siyasi ve/veya felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlamak için kullanması, Sitede haksız rekabete yol açan ve ilgilinin kişisel ve/veya ticari itibarını zedeleyecek tarzda davranış veya yorumda bulunması ve Web Sitesinde toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunması yasaktır.

6.7. KULLANICI, diğer KULLANICI’ların ve/veya www.markampink.com’nın özel ya da gizli dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı; aksi takdirde bu davranışlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun KULLANICI’ya ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.8. KULLANICI’, hakaret ve taciz, pornografi, yasaklanmış olan kumar, oyun, bahis satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki materyali, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren silah, patlayıcı madde dâhil her türlü materyal ile hak sahipliğini veya yetki belgesini ispat edemediği materyali Web Sitesi aracılığıyla doğrudan veya mesaj yoluyla paylaşamaz.

6.9. Üyelik şahsidir ve tek bir gerçek kişinin yalnızca bir üyeliği bulunabilir. KULLANICI, olarak ilgili bölümde verdiği kendisine ait bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu garanti etmektedir.

6.10. Üyeliğin, KULLANICI tarafından, sürekli ve/veya geçici olarak bir başkasına devredilmesi veya kullandırılması mümkün değildir.

6.11. KULLANICI, Web Sitesi sisteminden verdiği siparişin ücretini, Sitede kendisine sunulanlar içinden seçtiği ödeme yöntemi ile ödeyebilir. Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde ilgili mevzuat göre işlem yapılır.

6.12. KULLANICI, Ürün bedelini online ödeme yöntemi ile yapmadığı durumda sipariş teslimi sırasında Ürünün daha önceden kendisine bildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde Ürünün kendisine teslim edilmeyebileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

6.13. KULLANICI’nın işbu Sözleşmede yer alan yükümlülüklere aykırı davranması ve/veya mevzuata göre suç tanımına girebilecek şekilde paylaşımlarda bulunduğunun tespiti halinde ilgili KULLANICI, eyleminin tüm yasal sorumluluğu kendisine ait olmak üzere üyelikten çıkarılabilir.

6.14. www.markampink.com, KULLANICI’lar arasındaki iletişimi yönlendirmekle ya da bu iletişime müdahale etmekle yükümlü değildir. Üyelik Sözleşmesi kapsamında değerlendirilmeyen ve/veya ilgili mevzuatın alanına girmeyen konularda ve Hizmetin özü icabı, www.markampink.com‘nın KULLANICI’ya müdahale etme, sınırlama niyeti, yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur. KULLANICI, www.markampink.com tarafından sunulan Hizmetin kullanımı sırasında üçüncü kişilere zarar verdiği takdirde söz konusu zarardan bizzat sorumlu olduğunu ve www.markampink.com’nın hiçbir koşulda ve surette sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda KULLANICI, üçüncü kişilerle doğabilecek uyuşmazlıklarda ve ihtilaflarda, üçüncü kişilerin tazminat taleplerinde www.markampink.com’nın sorumlu tutulamayacağını, her ne sebeple olursa olsun tutulması halinde ise www.markampink.com’nın katlanmak zorunda kalacağı her türlü zarar ve masrafı karşılayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

6.15. KULLANICI, Web Sitesini herhangi bir Ürünün ve/veya Hizmetin satışına veya tanıtımına yönelik etkinlik de dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmaksızın herhangi bir ticari amaç ve faaliyet için kullanamaz. Hizmet üzerinden diğer KULLANICI’lardan doğrudan veya dolaylı olarak ticari kazanç sağlayıcı faaliyetlerde bulunamaz, diğer KULLANICI’lardan ticari veya başka amaçlı olarak e-posta ve telefon numarası da dahil olmak üzere, herhangi kişisel bilgi toplayamaz.

6.16. KULLANICI, Hizmetlerle ilgili olarak www.markampink.com’ya yazılı, sözlü, internet ve/veya diğer iletişim platformları aracılığıyla ilettiği bilgilerin doğru, gerçek, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan eder. Bu kapsamda, KULLANICI olarak bu beyanın ihlali nedeni ile doğabilecek tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacaktır. www.markampink.com, her zaman KULLANICI ile irtibata geçip söz konusu bilgilerin doğrulanmasını isteyebilir. Bu takdirde, üç (3) gün içerisinde bilgi doğrulaması yapılmadığı takdirde, www.markampink.com üyeliği iptal edebilir.

 

    ŞİFRE GÜVENLİĞİ

7.1. www.markampink.com üyelik başvurusunu, şifreyi veya KULLANICI tarafından iletilen her türlü içeriği reddedebilir. Bu halde KULLANICI’nın herhangi bir itiraz hakkı bulunmaz.

KULLANICI şifresini unuttuğu takdirde, şifre sıfırlama bağlantısı, KULLANICI’nın Siteye bildirdiği e-posta adresine gönderilecektir. Hatalı veya eksik bilgi verilmesi sebebiyle KULLANICI’nın şifre sıfırlama bağlantısına ulaşamamasından www.markampink.com sorumlu değildir.

7.2. Şifrenin seçimi, güvenli tutulması, kullanılması ve düzenli olarak değiştirilmesi KULLANICI’nın sorumluluğundadır. KULLANICI, hesabının güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir işlem yapmamakla yükümlüdür. Şifrenin kaybolması, çalınması, üçüncü kişiler tarafından kullanılması gibi şifrenin sahipliğini ve/veya kontrolünü yitirdiği durumlarda, KULLANICI’nın www.markampink.com’ya haber vermesi gereklidir. www.markampink.com, KULLANICI’nın rızasıyla veya şahsi hatası/kusuruyla şifrenin üçüncü kişilerce kullanılmasından kaynaklanabilecek sorunlardan ve zararlardan sorumlu değildir. Buna ilaveten, www.markampink.com usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle de yükümlü değildir.

 

8.ÖDEME

8.1. KULLANICI, Online Ödeme Yöntemini seçmesi durumunda, bir kereye mahsus olmak üzere kredi kartı bilgilerini sisteme girer ve bu bilgiler daha sonraki kullanımlarda bir daha ödeme bilgilerini girmeyi gerektirmeden kullanılır. Online ödeme sistemi altyapısı MasterCard tarafından sağlanmaktadır. www.markampink.com kredi kartının ilk altı hanesi ve son iki hanesini sistemlerinde muhafaza etmektedir. Müşteri, İnternet Sitesinde birden fazla kredi kartı ya da ödeme aracı tanımlayarak seçtiği kredi kartı ya da ödeme aracı ile işlem yapabilir.

8.2. Müşteri, Online Ödeme Sistemi kapsamında kullanılan kredi kartının, kart hamili haricinde, bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacağını kabul eder.

 

    FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

9.1. www.markampink.com’nın; www.markampink.com hizmetleri, fikri mülkiyet hakları, www.markampink.com ticari markaları, www.markampink.com ticari görünümü veya İnternet Sitesinin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları, her tür ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları münhasıran www.markampink.com ‘ya aittir.

9.2. KULLANICI, www.markampink.com hizmetlerini ve www.markampink.com’nın yukarıda sayılan çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türetilmiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

9.3. KULLANICI, İnternet Sitesi dahilinde bulunan, www.markampink.com ve/veya başka bir üçüncü kişilere ait resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.

9.4. www.markampink.com sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. www.markampink.com, söz konusu bilgilerle KULLANICI üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler www.markampink.com Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

9.5. İşbu Sözleşmeyi imzalamakla KULLANICI, Web Sitesini ve yazılımlarını, ayrıca www.markampink.com ve işbirliği içerisinde bulunduğu ortakları veya üçüncü kişiler tarafından Site’ye dahil edilen İçeriklerin telif hakları, marka, patent veya benzeri hakların mevzuat uyarınca korunduğunu ve bunları ihlal etmeyeceğini; Web Sitesinde yer alan bilgileri ve www.markampink.com’nın fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmayacağını, paylaşmayacağını, dağıtmayacağını, sergilemeyeceğini, çoğaltmayacağını veya bunlardan türemiş çalışmalar yapmayacağını veya hazırlamayacağını veya başkasının www.markampink.com’nın hizmetlerine yetkisiz şekilde erişmesine veya kullanmasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, KULLANICI, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı www.markampink.com’dan talep edilen zarar, ziyan ve tazminatı, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılayacaktır.

 

    KULLANICI’NIN KİŞİSEL BİLGİLERİ VE İÇERİK

10.1. www.markampink.com, Web Sitesi kapsamındaki Hizmetlerin ifası, geliştirilmesi, ek hizmetler sunulması, KULLANICI’ların ve diğer müşterilerin taleplerinin karşılanması, interaktif müşteri programlarının yönetilebilmesi, genel veya KULLANICI’ya özel kampanyaların düzenlenmesi amaçlarıyla üyelik işlemleri ve Web Sitesinin kullanılması sırasında KULLANICI’nın e-posta adresi, adı, soyadı, telefon numarası, adres bilgileri ve sair kişisel bilgilerini isteyebilir, saklayabilir. www.markampink.com, KULLANICI’nın kişisel bilgilerini Gizlilik Politikası’na uygun olarak koruyacaktır.

10.2. www.markampink.com, bu bilgiyi, KULLANICI’ların isteklerine yanıt vermek, posta, e-posta ya da telefon yoluyla yeni Ürünler, Hizmetler ve promosyonlar hakkında bilgi vermek amacıyla iletişim kurmak için kullanabilir. www.markampink.com KULLANICI’nın kişisel verilerini burada belirtilen amaçlarla işlenmek üzere yurt içinde veya yurt dışında hizmet aldığı üçüncü şahıslar ve/veya bağlı şirketleri ile paylaşabilir. Yurt dışına gönderebilir.

10.3. www.markampink.com, Web Sitesine üye olmayı kabul etmek ve üyelik sözleşmesini onaylamakla KULLANICI, işbu madde ile belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere;

10.3.1. kişisel verilerinin toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına,

10.3.2. işlenmek üzere yurt içinde veya yurt dışında hizmet aldığı üçüncü şahıslar ile paylaşılmasına,

10.3.3. www.markampink.com’nın yurt içindeki veya yurt dışındaki bağlı şirketlerine gönderilmesine, izin ve onay vermektedir. Ayrıca, KULLANICI, Web Sitesi kullanımı ile ilgili ve kullanımı sırasında www.markampink.com’ya verdiği kişisel bilgilerin işbu Sözleşmenin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.

10.4. www.markampink.com, KULLANICI’nın verdiği ve veri tabanında bulunan kişisel bilgileri, istatistiksel bilgilere dönüştürmek suretiyle reklam ve pazarlama alanında kullanmak, KULLANICI’ların genel eğilimlerini belirlemek, içeriği ve Hizmeti zenginleştirmek için üçüncü şahıslara verebilir ve dilediği şekilde kullanabilir. Ancak, bu istatistikler KULLANICI’ya ait kişisel tanımlayıcı bilgi içermeyecektir.

10.5. KULLANICI, Web Sitesi yoluyla toplanan ve kaydedilen kişisel verilerine ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşmak veya bu bilgileri düzeltmek, güncellemek, engellemek veya silmek istediği takdirde, Site’nin, KULLANICI’ya bu imkanı vermesi temin edilecektir.

10.6. Sözleşme’nin sonlanması ve/veya Üyeliğin sona ermesi veya iptali halinde, www.markampink.com, KULLANICI’nın kişisel bilgilerini silebilir veya anonim hale getirebilir. Bu halde www.markampink.com, KULLANICI’nın kişisel bilgisini paylaştığı üçüncü şahısların da bu bilgileri silmesini, yok etmesini sağlayacaktır.

10.7. KULLANICI, kendi takdirinde olmak üzere, kişisel bilgilerini diğer KULLANICI’lar ile paylaşabilir ve/veya diğer KULLANICI’ların erişimine açabilir.

10.8. Üye’nin , kişisel bilgilerini diğer Üyeler ile paylaşması ve/veya diğer KULLANICI’ların erişimine açması www.markampink.com’nın Gizlilik Politikası ile bağlantılı değildir; bu halde sorumluluk tamamen KULLANICI’ya aittir.

10.9. KULLANICI’nın internet protokol adresi, erişim aracının işletim sistemi, tarayıcı tipi veya çerezler (cookies) sebebiyle KULLANICI kişisel bilgilerini iradesi dışında kontrolsüz şekilde üçüncü şahıslarla paylaşabilir. Bu halde www.markampink.com’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

    HİZMET GARANTİSİ, HİZMET SEVİYESİ VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

11.1. www.markampink.com, Hizmet’i ”olduğu gibi”, ”tüm hatalarıyla ile birlikte” ve ”kullanıma sunulduğu haliyle” vermektedir. www.markampink.com, Hizmet ile ilgili herhangi bir açık veya örtülü garanti veya teminat vermemektedir. Bu bağlamda, www.markampink.com herhangi bir servis seviyesi ve/veya güvenlik seviyesi de garanti etmemektedir. www.markampink.com, Web Sitesinde bulunan her türlü içerik ya da bilginin arızasız, hatasız, kusursuz, virüssüz veya KULLANICI’nın yazılımını, verilerini veya cihazını değiştirebilecek, silebilecek her türlü durumdan arınmış olduğu konusunda hiçbir garanti vermemektedir. Web Sitesi yoluyla yapılan her türlü İçerik veya diğer materyal görüntülemesi veya yükleme işleminin sorumluluğu KULLANICI’ya aittir.  

11.2. www.markampink.com, her zaman Web Sitesinin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. İşbu Sözleşme kapsamında KULLANICI’ya sunulan Hizmetin kapsamı, www.markampink.com tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak herhangi bir bildirimde bulunma zorunluluğu olmadan genişletilebilir veya daraltılabilir.

www.markampink.com, bu Sözleşmeye uygun olarak, Sözleşmede yer alan maddelerde tümüyle de değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle, KULLANICI, işbu Sözleşme ile kendisine sunulan Hizmet kapsamının bir taahhüt olmadığını ve her an değişebileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

11.3. Web Sitesinin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından, içeriğinin genişletilmesinden veya daraltılmasından dolayı www.markampink.com’nın KULLANICI’ya veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.

11.4. KULLANICI’nın Hizmet ile ilgili çekincesi varsa, Hizmet’ten faydalanmayı durdurabilir ve işbu Sözleşme’yi sonlandırabilir.

11.5. www.markampink.com’nın, Web Sitesi’ni ya da herhangi bir içeriği kullanmaktan veya kullanamamaktan kaynaklanan herhangi bir özel, ikinci derecede, önemli, örnek niteliğinde, ceza gerektiren, doğrudan veya dolaylı zarardan dolayı, bu türden zararların doğabileceği hakkında bilgilendirilmiş olsun veya olmasın, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere iş kaybı, çıkar kaybı, itibar kaybı, veri kaybı, program veya bilgi kaybı ve benzerleri durumlarda dahil olmak üzere; Site’deki veya herhangi bir İçerikteki ya da herhangi bir Üründeki, maldaki, yazılımdaki, bilgideki veya Hizmetlerdeki yanlışlar, hatalar veya kusurlardan KULLANICI aracılığıyla sağlanan her türlü kişisel bilginin izinsiz kullanımından, veya virüs, yazılım arızaları ya da benzer mekanizmalardan hiçbir koşulda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

11.6. Yargı ve sair yetkili resmi merci kararı, altyapı sorunları ve doğal afetler de dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Web Sitesinden kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir, yenileme veya bakım ve destek çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar da dahil olmak üzere internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan hizmet kesintilerinden, altyapı sağlayıcısından ve elektrik kesintilerinden dolayı Hizmetin verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan, Site’nin kullanımında meydana gelebilecek olası kesintiler veya başka bir sebeple KULLANICI’nın iletişiminde, Hizmet’in sağlanmasında ve/veya içerikte oluşabilecek aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalardan www.markampink.com sorumlu değildir. www.markampink.com gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak için ve gerekli gördüğü diğer durumlarda Hizmetlere erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir

 

    FESİH

12.1. www.markampink.com, işbu Sözleşmeyi;

12.1.1. KULLANICI’nın Sözleşme’de öngörülen yükümlülüklerine aykırı davranması halinde önceden ihtara, ihbara gerek olmaksızın, aykırılığın giderilmesi için ek süre verme yükümlülüğü olmaksızın derhal sonlandırabilir;

12.1.2. herhangi bir ihlale, veya haklı sebebe ihtiyaç olmaksızın, gerekli gördüğü her zaman, herhangi bir bildirime ihtiyaç olmaksızın derhal sonlandırabilir.

12.2. KULLANICI’nın üyeliğini her zaman iptal edebilir.

12.3. KULLANICI’nın yükümlülüklerine aykırı davranması ve/veya Üyelik Sözleşmesi’nin hüküm ve şartlarından herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumlarında, www.markampink.com KULLANICI’dan zararın tazminini talep hakkına sahiptir.

12.4. Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sonlandırılması halinde, KULLANICI doğmuş tüm haklarını kaybeder ve doğabilecek haklarından feragat etmiş sayılır. KULLANICI, Üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

12.5. Üyelik sona ermiş olsa da, reklam, pazar araştırması veya KULLANICI odaklı hizmet sunumu için gereken amaçlar doğrultusunda, Web Sitesinin haklarını doğrudan veya dolaylı koruyan maddeler yürürlükte kalmaya devam eder. Bu maddeler süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

 

    MÜCBİR SEBEPLER

Nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşım kesintisi, altyapı ve internet arızaları, yangın, deprem, sel baskını, diğer doğal afetler ile salgın hastalık gibi olağanüstü olayları, kargaşa, yaygın şiddet hareketleri, grev veya resmi makamların düzenlemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yükümlülüklerini yerine getirmesini objektif olarak engelleyebilecek veya geciktirebilecek nitelikteki durumlarda www.markampink.com, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz.

 

    UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

14.1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak ve onlara uygun olarak yorumlanacaktır.

14.2. Sözleşmenin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

14.3. Taraflar, Sözleşmeden doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde KULLANICI ve www.markampink.com’nın kayıtlı adresinin bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetlerinin, parasal sınırları aşan uyuşmazlıklarda KULLANICInın ve www.markampink.com’nın bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

 

    DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, Sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafta www.markampink.com’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin, bilgisayar ve ses kayıtlarının, delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

 

    FESİH

16.1. Taraflar işbu Sözleşmeyi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşmenin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

16.2. KULLANICI’nın işbu Sözleşmeye, ilgili mevzuata veya iyi niyet/ahlak kurallarına aykırı davrandığının tespiti halinde, www.markampink.com KULLANICI’nın üyeliğini askıya alma veya Uygulama/İnternet Sitesinden tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.

 

    BİLDİRİMLER, İLETİŞİM VE TEBLİGAT ADRESLERİ

17.1. KULLANICI, www.markampink.com ile aşağıdaki telefon ve adresten her zaman iletişime geçebilir. Site içindeki ilgili kısımdan www.markampink.com‘ya doğrudan e-posta gönderebilir.

Telefon : +90 532 379 83 47

e-posta : info@markampink.com

17.2. www.markampink.com, KULLANICI ile Web Sitesinde bulunan e-posta adresi, telefon numaraları ve/veya posta adresi üzerinden iletişim kurabilir.

17.3. www.markampink.com tarafından yapılan bildirim ve duyurular, www.markampink.com’nın seçimine bağlı olarak, KULLANICI’nın Web Sitesi’nde güncel tuttuğu e-posta adresine doğrudan e-posta göndererek ve/veya KULLANICI’nın Site’deki mesaj kutusuna mesaj bırakarak yapılabilir. Bu şekilde yapılmış bildirim ve duyurular, KULLANICI Site’ye giriş yapmasa dahi, bildirim ve duyuru tarihinde yapılmış olarak kabul edilecektir.

17.4. www.markampink.com, Üyelik Sözleşmesine dair bildirimleri, KULLANICI’nın Web Sitesinde güncel tuttuğu e-posta adresine yapacaktır. Web Sitesinde kayıtlı e-posta adresi olmamasından, yanlışlığından, geçersizliğinden veya başkasına ait oluşundan doğabilecek zararlardan www.markampink.com sorumlu değildir. Böyle bir durumda, KULLANICI, Web Sitesine giriş yaptığı IP (Internet Protocol) numarasından ilgili internet servis sağlayıcısına ulaşıp internet servis sağlayıcısından www.markampink.com ile bağlantı kurulan geçerli e-posta adres bilgisini edinebilmesi için www.markampink.com‘ya gerekli izin ve onayı peşinen vermektedir. Aksi yazılı olarak bildirilmedikçe, KULLANICI Siteye verdiği adresin kanuni tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

    YÜRÜRLÜK

Üyelik Sözleşmesi, KULLANICI’nın üyeliği iptal edilinceye veya süreli yapıldığı takdirde süresi doluncaya kadar yürürlükte kalacak, tüm hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Üyelik Sözleşmesi, üye olmak isteyen kişiler tarafından içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul edildikten sonra onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, KULLANICI, Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek Web Sitesi’ne üye olduğu takdirde Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen tüm yükümlülüklere, sorumluluklara ve külfetlere uyacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.